Profil kancelárie | Služby | Partneri | Kontakt | Kde nás nájdete?
Advokátska kancelária SCHUBERT & partners, s.r.o. sa v súčasnosti zameriava na poskytovanie právnych služieb najmä v oblasti slovenského obchodného a daňového práva pri podnikaní v Slovenskej republike.

Právne služby (právna pomoc, právne poradenstvo) poskytujeme najmä v týchto oblastiach práva:

  • obchodné právo
  • právo obchodných spoločností
  • konkurzné právo
  • daňové právo
  • právo duševného vlastníctva
  • autorské právo
  • zmluvné právo
  • právo upravujúce hospodársku súťaž

Komunikujeme v nasledovných jazykoch:
slovenskom, českom, nemeckom, anglickom, ruskom, maďarskom.