Profil kancelárie | Služby | Partneri | Kontakt | Kde nás nájdete?
Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby prostredníctvom kvalifikovaných a licencovaných právnikov, ktorí sú advokátmi, prípadne advokátskymi koncipientami. Okrem vlastných členov poskytujeme právne služby i v spolupráci s ďalšími odborníkmi z ekonomickej oblasti, najmä audítormi a partnerskými advokátskymi kanceláriami.

PARTNERI

JUDr. Rastislav Opaterný
JUDr. Stanislav Schubert, CSc.
SENIOR PRÁVNIK

Mgr. Adrián Iványi
Mgr. Vanda Stoláriková

JUNIOR PRÁVNIK

Mgr. Veronika Hudzíková
KONZULTANTI

Ing. Dana Šoltésová
Ing. Erika Klárik
JUDr. Ľubica Salamonová