O NÁS
NÁŠ TÍM
KONTAKT
Právna kancelária SCHUBERT & partners pôsobí na trhu právnych služieb v Slovenskej republike už od roku 1991. Stala sa tak jednou z prvých právnických kancelárií, ktoré začali poskytovať kvalifikované právne poradenstvo tak slovenským ako aj zahraničným firmám v rozvíjajúcej sa slovenskej ekonomike.

Za toto obdobie členovia našej kancelárie nadobudli bohaté skúsenosti z rôznych právnych oblastí týkajúcich sa podnikania, zahŕňajúc tak oblasť zmluvného práva, práva obchodných spoločností, duševného vlastníctva, či konkurzov ako aj zastupovanie našich klientov v súdnych a správnych konaniach.

Historická rôznorodosť našej komerčnej klientely, počínajúc Slovenskou republikou reprezentovanou viacerými ministerstvami, cez významné štátne firmy, banky, energetické podniky, firmy z oblasti IT, priemyslu či realít sa odráža i v rôznorodosti právnych oblastí, v ktorých naša kancelária poskytovala a naďalej poskytuje kvalifikovanú právnu pomoc a poradenstvo.

Vážime si dôveru našich klientov, ktorú požívame už 30 rokov.
Odborný tím našej kancelárie dnes tvoria skúsení advokáti, z ktorých každý disponuje minimálne pätnástimi rokmi praxe nadobudnutými poskytovaním právnych služieb v rámci našej kancelárie.

JUDr. Stanislav Schubert

stanislav@schubert.sk

slovenský jazyk

JUDr. Rastislav Opaterný

rastislav@schubert.sk

slovenský, nemecký a anglický jazyk

Mgr. Vanda Stoláriková

vanda@schubert.sk

slovenský a anglický jazyk

Mgr. Adrián Iványi

adrian@schubert.sk

slovenský a maďarský jazyk

JUDr. Ľubica Salamonová

luba@schubert.sk

slovenský jazyk

JUDr. Monika Maštenová

monika@schubert.sk

slovenský a anglický jazyk

KONTAKT

Tel: + 421 2 544 357 04

Email: schubert@schubert.sk

Sídlo: Vansovej 2, 811 03 Bratislava

Registrácia: Okresný súd Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 39024/B

IČO: 34 117 709 
IČ DPH: SK2020404100

Mapa
Galéria

O NÁS

Právna kancelária SCHUBERT & partners pôsobí na trhu právnych služieb v Slovenskej republike už od roku 1991. Stala sa tak jednou z prvých právnických kancelárií, ktoré začali poskytovať kvalifikované právne poradenstvo tak slovenským ako aj zahraničným firmám v rozvíjajúcej sa slovenskej ekonomike.

Za toto obdobie členovia našej kancelárie nadobudli bohaté skúsenosti z rôznych právnych oblastí týkajúcich sa podnikania, zahŕňajúc tak oblasť zmluvného práva, práva obchodných spoločností, duševného vlastníctva, či konkurzov ako aj zastupovanie našich klientov v súdnych a správnych konaniach.

Historická rôznorodosť našej komerčnej klientely, počínajúc Slovenskou republikou reprezentovanou viacerými ministerstvami, cez významné štátne firmy, banky, energetické podniky, firmy z oblasti IT, priemyslu či realít sa odráža i v rôznorodosti právnych oblastí, v ktorých naša kancelária poskytovala a naďalej poskytuje kvalifikovanú právnu pomoc a poradenstvo.

Vážime si dôveru našich klientov, ktorú požívame už 30 rokov.

NÁŠ TÍM

Odborný tím našej kancelárie dnes tvoria skúsení advokáti, z ktorých každý disponuje minimálne pätnástimi rokmi praxe nadobudnutými poskytovaním právnych služieb v rámci našej kancelárie.

JUDr. Stanislav Schubert

stanislav@schubert.sk

slovenský jazyk

JUDr. Rastislav Opaterný

rastislav@schubert.sk

slovenský, nemecký a anglický jazyk

Mgr. Vanda Stoláriková

vanda@schubert.sk

slovenský a anglický jazyk

Mgr. Adrián Iványi

adrian@schubert.sk

slovenský a maďarský jazyk

JUDr. Ľubica Salamonová

luba@schubert.sk

slovenský jazyk

JUDr. Monika Maštenová

monika@schubert.sk

slovenský a anglický jazyk

KONTAKT

Tel: + 421 2 544 357 04

Email: schubert@schubert.sk

Sídlo: Vansovej 2, 811 03 Bratislava

Registrácia: Okresný súd Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 39024/B

IČO: 34 117 709 
IČ DPH: SK2020404100

Mapa
Galéria